Vejledning

Vejledning i bestilling af vogn fra Holstebro Taxa/DK-Taxi.
Når du bestiller en vogn via telefonen, er det vigtigt, at der gives en kort og præcis besked om: by, gadenavn og husnummer.
Er bestillingen til en virksomhed, hospital eller lignende, bedes dette meddelt.
Nogle adresser er placeret, hvor vi ikke kan holde, og her er det en god idé at oplyse en adresse eller andet entydigt sted, hvor vognen skal holde og tage passagererne op.
Ved bestilling af en taxa, kan du specificere flere ønsker til vognen, f.eks. stor/lille vogn – stationcar – medtager husdyr – fører med fremmedsprog osv. Men jo flere specielle krav, desto længere kan det vare, før vi skaffer en ledig vogn, idet udbuddet jo begrænses.
Bruger du ofte en vogn fra samme adresse, er det en fordel at få en AUTOBOOKING, hvor du sparer tiden med opkald til centralen, og vi har dine oplysninger liggende klar til øjeblikkelig afsendelse. Denne service er gratis.

Forudbestilling af vogn
Når du forudbestiller en vogn, taster vi din bestilling ind til levering på det ønskede tidspunkt.
Når vognen skal bruges, afsender vores computer din ordre til vognene, der bliver ikke gjort forskel på, hvor lang tid i forvejen, du har bestilt din taxa.

Bestilling af minibus (5-8 personer)
Har du behov for en vogn til 5-8 personer, kan vi også levere dette.
Skal vognen samle passagerer op på flere adresser undervejs, skal vi have besked, så førerne kan bedømme, hvor lang tid turen varer af hensyn til planlægningen.

Annullering af ordre
Når du har ringet og bestilt en vogn, har du afgivet en bindende ordre. Det er derfor nødvendigt, at du afbestiller vognen, før den er fremme, hvis du ikke ønsker at gøre brug af den.
Er vognen først fremme på adressen, har føreren krav på betaling af taxameterets udvisende, minimum den gældende grundtakst. Venter du på gaden, skal du derfor sikre dig, at du tager den rigtige vogn.

Antal passagerer
Efter den nye Taxibekendtgørelse tæller alle passagerer for en person, selv babyer.
Udover føreren må der kun være 4 personer i en almindelig taxi, og op til 8 personer i en minibus.
Det er altså ikke chaufføren, der er uvillig, når han siger nej til flere personer, end vognen er godkendt til.

Vente på kunden
Når man har bestilt en taxa, bør man være klar til at køre, når den ankommer – både af hensyn til sin egen økonomi, men også for at udnytte vognene bedst muligt. Er du ikke klar, når vognen ankommer, skal du gøre chaufføren opmærksom på, at han skal vente, idet vi har den regel, at vi ellers kun venter 3 minutter på kunderne. Såfremt en bestilt vogn ikke bruges og ikke er korrekt afbestilt, fremsendes en regning på taxameterets udvisende til kunden.

Valg af vogn
På gaden og på en taxiholdeplads tager man normalt den første ledige vogn, også selvom den første vogn er en storvogn (prisen er den samme)

Start af taxameter
Ifølge taxiloven må taxameteret slås til på det tidspunkt, hvor vognen ankommer på den adresse, den er bestilt til. Hvis vognen er tidsbestilt, må taxameteret dog først slås til, på det tidspunkt vognen er bestilt til.
Føreren skal altså ikke vente, til kunderne kommer ind i vognen. Det er hans arbejdstid og han skal naturligvis have betaling, når han er optaget, selvom kunden ikke er klar til at køre.
Under hele kørslen, også under evt. ventetid, kører taxameteret. Kun såfremt en chauffør kører forkert eller må stoppe og det skyldes hans fejl, standses taxameteret midlertidigt.

Betaling
Føreren har krav på kontant betaling af taxameterets udvisende ved turens afslutning. Vi accepterer dog de fleste gængse kreditkort samt Dankort og naturligvis vore egne taxakort.
Såfremt du ønsker konto hos os, bedes du Kontakte os.
I Danmark har vi, som noget ret enestående, endvidere indgået en clearingsaftale alle taxiselskaber imellem om at godtage hinandens betalingsmidler, således at en kunde, der har konto i et selskab, kan betale med dette selskabs betalingsmiddel i alle taxier i Danmark.
Systemet fungerer normalt 100%, men enkelte førere rundt om i landet kan være uvidende om ordninger eller modvillige mod den, men det er absolut sjældent. Sker det, prøv da at bede føreren kontakte sin central over radioen.
Afbryder du kørslen for at gå ind og hente noget, må du have forståelse for, at føreren måtte ønske betaling eller deponering af penge eller pant, før du forlader vognen.

Forudbetaling
Normalt afregnes der, som nævnt, kontant efter taxameter, når kørslen er tilendebragt. Føreren kan dog altid kræve forudbetaling, og det vil ofte være tilfældet, hvis turen er lang.

Vi håber disse gode råd kan afhjælpe eventuelle misforståelser. Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.